Hoe werkt coaching met paarden? • De eerste sessie is een kennismakings-sessie. Tijdens een intakegesprek maken coach en cliënt kennis met mekaar en verzamelt de coach informatie over jezelf, waarom je een coachsessie wil, met welke vragen je zit of welke drempel je in de weg staat. Je komt voor een eerste keer in contact met de paarden en eventueel zal je al een korte activiteit met het paard doen. Vervolgens beslist de cliënt of hij een traject wil ingaan. Een traject omvat 3-4 sessies. • In de verdere sessies ga je dieper in op de dingen die bij je spelen. De coach biedt je activiteiten met het paard aan, waar je meer over jezelf kan ontdekken door de reactie van het paard op je eigen gedrag. De bedoeling bij een coachsessie is dat de cliënt zo veel mogelijk ervaart door de activiteit die hij met het paard doet. De coach en jezelf krijgen inzicht in je thema(s). Samen onderzoeken jullie steeds in bijzijn van het paard waar het over gaat en wat mogelijke oplossingen voor je kunnen zijn. Je mag ervaringsgericht leren door tijdens de activiteiten te experimenteren, oefenen en toe te passen. • Als de cliënt de eigen oplossing gevonden en ontdekt heeft wat voor hem het beste werkt en voelt, is het van belang dit nieuw verworven inzicht en gedrag te verankeren en in het dagelijkse leven over te dragen. Bewustzijn, awareness en bewuste keuzes maken is hierbij van belang om in iedere situatie voor het nieuwe pad (gedrag) te kiezen. Het mooie aan paardencoaching is, dat je ontdekt dat de kracht om je problemen op te lossen in jezelf ligt. Je groeit als mens.
Contact: Back to basics Coaching · info@backtobasics-coaching.com · +32-473-381610
© Back to basics Coaching 2016